සුපර් ටයිටේනියම් බේස් කෝට්

හැඳින්වීම

සුපර් ටයිටේනියම් බේස් කෝට් වල ඉහළ ශක්තියක් ඇති අතර එය සිමෙන්ති මත පදනම් වූ ස්ඵටිකරූපී සිලිකා මිශ්‍ර ඇසුරුම් පද්ධතියකි. සුපර් ටයිටේනියම් බේස් කෝට් යනු හැකිලීම පාලනය කරන ලද ග්‍රවුට් එකක් වන අතර එය බහුකාර්ය ඉoජිනේරු කටයුතු සඳහා විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇත . සුපර් ටයිටේනියම් බේස් කෝට් විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇත්තේ උපරිම ශක්තිය ,අවම හැකිලීමක් සහ දිර්ඝ වැඩ කරන කාලයක් සඳහාය.සාමාන්‍යයෙන් ලෙවල් නැති පොළොව සහ බිත්ති සඳහා සුපර් ටයිටේනියම් බේස් කෝට් මිශ්‍රණය පෙර ආලේපනයක් ලෙස භාවිතා කරයි.

භාවිතා වන ස්ථාන


කොන්ක්‍රීට් පොළොවේ ඇති ඉඩ පරතර පිරවීමට.

Spend your time generating new ideas. You don't have to think of implementing anymore.

සිමෙන්ති පොළොව සහ කොන්ක්‍රීට් පොළොව ලෙවල් කිරීම සඳහා.

Spend your time generating new ideas. You don't have to think of implementing anymore.

ටයිටේනියම් පොළව ලෙවල් කිරීමේදී පෙර ආලේපනයක් ලෙස භාවිතා කිරීමට.

Spend your time generating new ideas. You don't have to think of implementing anymore.

පෙර නිම කරන ලද කුළුණු සහ කොන්ක්‍රීට් බාල්ක අලුත්වැඩියා කිරීමේදී.

Spend your time generating new ideas. You don't have to think of implementing anymore.

බිම් කපරාදු අලුත්වැඩියා කිරීමේදි.

Spend your time generating new ideas. You don't have to think of implementing anymore.

ආලේපනය සඳහ පිළියෙල කිරීම.

සුපර් ටයිටේනියම් බේස් කෝට් ආලේප කිරීමට ප්‍රථමයෙන් අදාල ආලේපන පෘෂ්ඨය හොඳින් පිරිසිඳු කරගත යුතුයි. සුපර් ටයිටේනියම් බේස් කෝට් පවුඩර් 5kg කට බේස් කෝට් පොලිමර් ලීටර් 2ක් දමා සුපර් ටයිටේනියම් බේස් කෝට් මිශ්‍රණය සකසා ගත හැකිය.( මිශ්‍රණ අනුපාතය මතුපිටෙහි ස්වභාවය සහ ඝනත්වය මත වෙනස් විය හැක.) මිශ්‍ර කිරීමේදි යාන්ත්‍රික ඩ්‍රිල් උපකරණයක් භාවිතා කිරීම සුදුසු වේ. (ඒ සඳහා මිනිත්තුවකට වට 400ක් පමණ වේගයක් ඇති උපකරණයක් භාවිතා කරන්න.) මිනිත්තු 5ක පමණ කාලයක් හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. ආලේප කිරීමේදී පොටි හැන්දක් භාවිතා කළ හැක. මිශ්‍රණය මිනිත්තු 2ක කාලයක් ඇතුලතදී ආලේපනය කිරීම සුදුසු වේ.

ආවරණ පරාසය


ටයිටේනියම් සුපර් කෝට් - බේස් කෝට් 25Kg ක මිශ්‍රණයකින් වරක් ආලේප කිරීමේදී වර්ග අඩි 150 ක ප්‍රමාණයක් ආවරණය කළ හැකිය.(ආවරණය කළ හැකි ප්‍රමාණය පෘෂ්ඨයේ ස්වභාවය හා ආලේප කරන ආකාරය අනූව වෙනස් විය හැක.)

වැලි කඩදාසි මගින් මැදීම


ටයිටේනියම් සුපර් කෝට් අලේපනයට පෙර ,මතුපිට මට්ටම් කර ගැනීම සඳහා 120 ඝණකම ඇති වැලි කඩදාසියකින් මදින්න.

ආරක්ෂණ උපදෙස්


පෘෂ්ඨය කැපීමේදී අත් ආවරණ දෙකක් සහ මාස්ක් එකක් පැළඳ ගැනීම වැදගත් වේ.සම මත තැවරුනහොත් හොඳින් සෝදා හරින්න.ඇස් මත තැවරුණහොත් වහාම වෛද්‍යවරයෙකු හමුවන්න.SUPERTITANIUM - Home
    English Mode
//